Warsaw-Cambridge
Young Scientists Meeting: Invitation

Uprzejmie informujemy, że ramach projektu NOBLESSE realizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej: REGPOT-CT-2011-285949-NOBLESSE w dniach 8-9 marca 2013 roku w Auli IChF PAN odbędzie się pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych naukowców:

1st Warsaw-Cambridge Young Scientist Meeting
Breaking Boundaries in Chemistry

 Głównym celem spotkania jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz integracja młodych pracowników nauki z IChF PAN  z młodymi naukowcami z Uniwersytetu w Cambridge.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również wszystkich chętnych zarówno młodych jak i zasłużonych naukowców z innych ośrodków badawczych.

Obok kilku wykładów plenarnych planowane jest ok. 35 krótkich 15 minutowych wystąpień ustnych oraz sesja posterowa. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do udziału i zgłaszania chęci zaprezentowania swoich wyników (prezentacja ustna lub poster).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kwojcik@ichf.edu.pl do dnia 28 lutego 2013r.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny

plakat_full