Małgorzata Wolska-Pietkiewicz

Obraz1 Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, PhD Eng
Warsaw University of Technology

tel: +48 22 234 7315

email: mwolska@ch.pw.edu.pl